Hvorfor jeg ikke stemmer FRP

søndag 13. september 2009

Her er noen grunner til at jeg ikke stemmer FRP:

Kriminalomsorgen

"Utenlandske statsborgere som blir dømt til mer enn tre måneders ubetinget fengsel skal utvises." Hvor skal de utvises? Hva hvis det er uro og krig i den utenlandske statsborgerens hjemland? Det kan gå på bekostning av (Verdenserklæringen om) menneskerettigheter, artikkel 3; Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.

Barn og valgfrihet

"Av hensyn til barnas rett til å kjenne, vokse opp med og få omsorg av sine fedre mener vi at lesbiske ikke skal kunne få kunstig befruktning." I følge statistisk sentralbyrå (info hentet her) oppgir så mange som nærmere 10 prosent av fødende kvinner at de er enslige mødre. Og hvem er det som sier at et barn av et lesbisk par ikke vil vokse opp med mannsfigurer rundt seg; dersom en farsfugur er fraværende "kan en annen mannsperson, som for eksempel en onkel eller bestefar, bli viktige rollemodeller".
Lesbiske (og homofile) par har like stor rett til å kunne bli foreldre som heterofile par.

"Det er en offentlig oppgave å legge til rette for at det finnes tilstrekkelig tilbud av barnehager og skolefritidsordninger, samt å føre tilsyn slik at god kvalitet og trygghet ivaretas, men det er ikke nødvendigvis en offentlig oppgave å drifte disse." Som kommende førskolelærer (og om noen år mor), er dette et tema som opptar meg sterkt. Ved å privatisere barnehager (som det indirekte står her) blir forskjellene mellom barnehagene større, både med hensyn til pris og kvaliteten på tilbudet. Ved å la det offentlige drifte barnehagene sikres det at alle foreldre, uansett økonomi og livssituasjon, kan sende barna sine i en skikkelig barnehage. Med private barnehager kommer også samfunnsforskjellene; kun de rikeste kan benytte seg av de beste barnehagene. I de mindre velstående barnehagene vil det bli mindre kompetente pedagoger, da de beste pedagogene blir "head huntet" av de mer velstående barnehagene. Dette igjen vil føre til en større forskjell blant barna når de skal begynne på skolen.

Helse og omsorg

"Fremskrittspartiet vil ha en varm, verdig og valgfri eldreomsorg der den enkelte selv skal bestemme over sitt eget liv. Det er ikke hvem som yter tjenestene som er viktig, men at mottakerne er fornøyd med det tilbudet de selv velger ... Innbyggerne må gis makt til å kunne velge bort tilbud de er misfornøyd med". Dette punktet blir litt som de forrige; de som har mest får mest. Dersom man har godt med penger kan man velge det beste helse-/omsorgstilbudet, uten å slite med det økonomiske. Samfunnets mindre velstående vil merke dette veldig godt, da de blir nødt til å prioritere; få en god lege, men da slite økonomisk, eller følge lommeboka og velge en mindre god lege. Det å måtte velge mellom kvalitet og kvantitet fører bare til større forskjeller i samfunnet.

Utdanning og forskning

"Vi ønsker å erstatte dagens kommunale finansiering av grunnutdanningen med statlig finansiering, der det ytes et tilskudd per elev til den skolen eleven i samarbeid med foresatte velger. Slik vil elevene få fritt skolevalg, og skolene vil måtte konkurrere om å tiltrekke seg elever. Et slikt system, med konkurranse og valgfrihet, vil også føre til kvalitetsheving på skolene." Dette vil samtidig øke samfunnsforskjellene; de som har mest penger, best karakterer og mest innflytelsesrike foreldre, vil få de beste skoleplassene. De barna/ungdommene som kommer fra et hjem med strammere økonomi, har læringsvansker eller særskilte behov, har ressurssvake foreldre eller foreldre som tar utdannelsen for gitt, de vil komme i skoler med dårligere kvalitet. Dette gjør at de ikke har de samme mulighetene for å komme seg opp og fram i livet, som de barna/ungdommene som kommer i bedre skoler har.

"I tillegg ønsker vi å legge ned Statens Lånekasse for Utdanning, og erstatte denne med en statlig garantiordning der studentene fritt kan velge tilbyder av lån og stipend". Dette vil blant annet føre til; høyere renter, store forskjeller mellom studenter avhengig av hvor de får lån og at færre begynner på et studie etter videregående.

Kultur og idrett

Jevn over i avsnittet for "kultur og idrett" skriver FRP at de ønsker å kunne alt, eller store deler av, den statlige støtten til henholdsvis kulturtilbud, idrettslag og presse.

"Fremskrittspartiet ønsker et levende kulturliv, fritt for politisk styring basert på personlig engasjement og frivillighet. Kulturpolitikken bygger på prinsippene om ytringsfrihet og toleranse. Kulturlivet fungerer best uten politisk styring og kontroll. FrP vil derfor at kulturutvikling skal skje mest mulig uavhengig av offentlig finansiering og inngripen". Mye av kulturlivet vi har i Norge er avhengig av en statlig støtte for å kunne drifte seg. Dersom støtten fra staten forsvinner, forsvinner også mye av kulturtilbudet i Norge.

Konklusjon

FRP ønsker blant annet at skole, barnehage, kulturtilbud, eldreomsorg og helsetilbud skal driftes mest mulig privat. Dette vil bare øke forskjellen mellom fattig og rik i samfunnet, og landet vil til slutt bli et land preget av et stort klasseskille. Slik vil ikke jeg ha det. Jeg betaler med glede skatt for å være sikret et godt barnehagetilbud for mine barn og en god eldreomsorg for meg selv.

FRP har noen kampsaker som jeg faktisk er enig i (blant annet å skille stat og kirke), men i det store bildet er ikke dette verdier jeg setter høyt. Og med tanke på at det aller meste FRP står for er stikk motsatt av hva jeg står for, så råder det liten tvil om at jeg aldri kommer til å stemme FRP.


Takk for oppmerksomheten.


(FRPs kampsaker er hentet fra partiets hjemmeside)

Comments

8 Responses to “Hvorfor jeg ikke stemmer FRP”
Post a Comment | Legg inn kommentarer (Atom)

Jeg kunne ikke sagt meg mer enig! Det er dessverre veldig mange som kun trekker fram de få positive tingene, og ikke ser på alt det andre som angår alle rundt oss. Jeg er glad jeg, og du, vet bedre :)

Jeg er ganske uenig med deg, men man kan ikke være enig i alt ;)

Jeg skal stemme, såklart! Tror jeg endelig har bestemt meg for hvem jeg skal stemme på også. puh. Og det er ikke frp. :)

SV: Kult! Da er vi 3 stk i alle fall :)

Enig med deg! :D

Jeg skal stemme i dag, rødgrønn regjering 4ever ;)

Da har jeg vært og stemt :) Blir spennende å se resultatet.

Haha, ja bloggklubben er bra ;)

Legg inn en kommentar

Blir du engasjert, provosert eller har du bare lyst å skrive noe til meg? Så kjekt :o) Jeg skal svare så fort jeg har anledning...

 
STUDIETIDEN MIN. Citrus Pink Blogger Theme Design By LawnyDesignz Powered by Blogger